DANUBIUS AD, NOVI SAD

Adresa:
Kanalska 1.
21000 Novi Sad


Investitor: Danubius AD, Novi Sad, Kanalska 1.

Kratak opis projekta:
Izvođenje el. radova i isporuka oreme na raznim objektima. Detaljnije na stranici 'Referentna lista'Završetka radova: 2012 - 2016.