facebook

GRADSKA KUĆA, NOVI SAD

Adresa:
Trg slobode 1.
21000 Novi Sad

Investitor: JP "Poslovni prostor", Novi Sad, Narodnog fronta 53/I

Završetka radova: 2006.

Kratak opis projekta:
Radovi na rekonstrukciji i uvođenju novih bezbednosnih mera.

Izvođenje elektro radova na javnom objektu od interesa lokalne samouprave.

Gradska kuća