• Silosi

  -Novi Sad, Nova Crnja, Cestereg, Srpski Itebej, Aleksa Šantića, Leskovac, Melenci, Kraljevo, Bileća, Gunaroš, Ustikolina, Veliko Gradište, Velika Kladuša-Lipik, Kljajićevo, Pivka, Sivac, Đurđevac, Vrbovec, Ristovac, Batajnica -Lovćenac, -Bačka Palanka, Kumanovo, Užice, Čačak, Sombor, -Temerin, Veliki Popović, Bogatić, Kikinda, Bečej, Šid, Čurug, Prigrevica, Žednik, Zmajevo, Kikinda

  Novi Trading d.o.o. Novi Sad silos Zmajevo
  – Silos za žitarice kapaciteta 49.000t – istovarna kip rampa 2x120t
  – Sušara kapaciteta 2x25t/h
  tokom 2012 godine realizovan je projekat čiji je investitor Novi Trading d.o.o. iz Novog Sada, izgradanja silosa za žitarice kapaciteta 34.000t, dve istovarne kip rampe kapaciteta 120t i dve sušare kapaciteta 25t/h.
  Sredinom 2015 godine izvršeno je povećanje kapaciteta silosa za još 15.000t. Isporučioc kompletne mašinske opreme za obe faze je buhler. Za potrebe investitora po sistemu “ključ u ruke” urađen je kompletan projekat električnih instalacija i scada sistema za automatsko upravljanje silosa sa pretovarnom rampom i sušarom.
  Radionički su izrađeni ormani energetskog napajanja elektromotornog pogona i automatskog upravljanja sa izradom scada sistema i instalacijom na terenu sa kompletnim izvođenjem svih električnih instalacija i saradnjom na ishodovanju upotrebne dozvole.

 • Mlinovi

  Vrbas, Bačka Palanka, Veliko Gradište, Surčin, Batajnica, Dobanovci, Grocka,
  Sivac

  Krajem 2008. i početkom 2009 godine realizovan je projekat čiji je investitor Danubius a.d. iz Novog Sada, članica delta grupacije iz Beograda, rekonstrukcija mlina kapaciteta 350 t, gde je isporučioc opreme buhler.
  Za potrebe investitora po sistemu “ključ u ruke” izveden je projekat rekonstrukcije trafostanice 20/0,42kv instalisane snage 2x1000kva, dimenzionisanje napojnih kablovskih vodova novog mlina, glavno energetsko čvorište napajanja mlina, instalacija rasvete i opšte potrošnje u zgradi mlina, dimenzionisanje energetskih, signalnih i komandnih kablovskih vodova, rekonstrukcija sistema protivpožarne dojave.
  Sa kompletnim izvođenjem i saradnjom na ishodovanju upotrebne dozvole.

 • Farme

  Svinjogojske Novo Orahovo, Bačka Palanka, Gunaroš, Temerin, Živinarske Mićunovo, Doža Đerđa, Bačka Topola, Velika Kladuša

  180 hala, Erdevik krava
  Stara Pazova
  Izmuzište sa štalom za 350 muznih krava krajem 2009. i početkom 2010 godine u završnoj fazi je projekat čiji je investitor napredak a.d. iz Stare Pazove, članica delta grupacije iz Beograda, izgradnja štale sa izmuzištem za 350 muznih krava, gde je isporučioc opreme de laval.
  Za potrebe investitora po sistemu “ključ u ruke” izveden je projekat rekonstrukcije trafostanice 20/0,42kv instalisane snage 1x400kva, dimenzionisanje napojnih kablovskih vodova novog pogona, glavno energetsko čvorište napajanja izmuzišta, instalacija rasvete i opšte potrošnje u zgradi štale i izmuzišta, dimenzionisanje energetskih, signalnih i komandnih kablovskih vodova, izrada sistema pratećeg grejanja cevovoda sa kompletnim izvođenjem.

 • Industrijski objekti Sojprotein a.d. Bečej članica victoria group

  • proširenje pogona tsp-a (tekstuiranih sojinih proteina)
  • rekonstrukcija pogona brašna i griza
  • izrada kotlarnice na bio masu
  • izrada sistema vodosnabdevanja-bunara
  • izgradnja i rekonstrukcija trafostanica
 • Victoria oil a.d. Šid članica victoria goup

  • rekonstrukcija pogona ljuštione
  • rekonstrukcija pogona presaone
  • rekonstrukcija pogona extrakcije (exx zona)
  • izgradnja pogona transesterifikacije (exx zona)
  • izgradnja pogona rafinerije
  • izgradnja pogona skladišta –tank farme
  • izgradnja punionice jestivog ulja sredinom 2009 godine realizovan je projekat električnog napajanja pogona punionice jestivog ulja, gde je isporučioc opreme sidel.

  Za potrebe investitora po sistemu “ključ u ruke” izveden je projekat rekonstrukcije trafostanice 20/0,42kv instalisane snage 2×1000+2×630 kva, dimenzionisanje napojnih kablovskih vodova punionice, glavno energetsko čvorište napajanja punionice, instalacija rasvete i opšte potrošnje u zgradi punionice, dimenzionisanje energetskih, signalnih i komandnih kablovskih vodova, rekonstrukcija sistema protivpožarne dojave. sa kompletnim izvođenjem i saradnjom na ishodovanju upotrebne dozvole.

 • Veterinarski zavod a.d. Subotica članica victoria group

  • izgradnja pogona za proizvodnju riblje hrane sa magacinom
  • rekonstrukcija trafostanice 4x630kva
 • Fertil a.d fabrika za proizvodnju veštačkih đubriva, član victoria group

  • izgradnja pogona za kompaktiranje veštačkih đubriva
  • izgradnja magacinskog i skladišnog prostora
  • izgradnja pakeraja sa skladištem
 • Carlsberg srbija-pivara Čelarevo

  • pogon pet punionice i pet formi
  • rasveta kompletnog pogona punionice – rekonstrukcija kompresorske stanice – pogon punionice limenki
  • prečistač otpadnih voda
  • pogon punionice keg-a
 • Tarkett a.d Bačka Palanka

  • napajanje sušare
  • izrada instalacija magacinskog prostora – izrada elektroenergetskih i protivpožarnih instalacija i razvodnih ormana pogona tarkett wood-a – rekonstrukcija trafostanica
  • izrada elektroenergetskih instalacija i razvodnih ormana kotlarnice na bio masu mawera
  • Izrada napojnog 20kV kabela između TS Telena I TS Kombinat
 • Elixir group

  • pogon pakerice u šapcu
  • pogon za proizvodnju veštačkih đubriva ssp/npk u šapcu
  • skladište sirovog fosfata sa vagonskim i kamionskim sistemom utovara -istovara u šapcu
  • rekonstrukcija upravnih zgrada u šapcu – sistemi transportera u hali sirovina u šapcu
  • pretakalište hemikalija u šapcu
  • sistem grejanja cevovoda sumporne kiseline u šapcu
  • sistem transportera utovar na savi u šapcu
  • kotlarnica sa hemijskom pripremom vode u šapcu
  • izgradnja trafostanice 3x1600kva 20/0,4kv- hladnjača šabac
  • proširenje komora za smrznutu robu- hladnjača u bajnoj bašti i ivanjici
  • rekonstrukcija pogona pakirnice izrada mcc-a – ihp prahovo
  • izrada sistema transportera utovarna stanica dunav-ihp prahovo
  • rekonstrukcija niskonaponskog razvoda u trafosticamaihp prahovo
  • Izrada razvodnih ormana i elektro instalacije rezervoara u pogonu Elixir Zorka- Mineralna đubriva.
  • Izrada instalacija rasvete u hali Elektrolize pogona Elixir Zorka- Mineralna đubriva.
  • Rekonstrukcija postojeće trafostanice „Pržionica cinka“ u Šapcu na kat. par. 6915/70 K.O. Šabac
 • Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije u Novom Sadu

  • Izgradnja javnog osvetljenja parka i trga u Kovilju.
  • Izgradnja javnog osvetljenja i slobodnostojećeg ormana u rekonstruisanoj ulici Marka Miljanova u Novom Sadu.
  • Izgradnja javnog osvetljenja ulice Zmaj Ognjena Vuka, Kraljevića Marka 58 i Kraljevića Marka 33 u Novom Sadu.
  • Izgradnja javnog osvetljenja u ulici Bate Brkića
  • Izgradnja javnog osvetljenja oko sportske hale u Petrovaradinu.
 • PU Radosno detinjstvo Novi Sad

  • Zamena stare rasvete novom u vrtićima u Novom Sadu.
  • Zamena stare rasvete novom u vrtiću „Guliver“ u Novom Sadu
 • AVL projekt int. d.o.o. Novi Sad

  Izrada glavnog razvodnog ormana za dimere scenskog osvetljenja u Srpskom Narodnom Pozorištu u Novom Sadu.

 • Don Don doo Novi Sad

  • Izvođenje elektro radova na objektu u Novom Sadu.
  • Rekonstrukcija postojeće trafostanice Hleb Novi Sad 2x630kVA na 2x1250kVA.
 • Best izgradnja doo Novi Sad

  • Izgradnja električnih instalacija za maloprodajni objekat LIDL u Zrenjaninu, Vrbasu, Sremskoj Mitrovici I Novom Sadu.
  • Izrada elektroinstalacije napajanja gradilišnih ormana i kranova stambenog kompleksa „Jugovićevo“
  • Izvođenje elektro radova na napajanju gradilišnih ormana i kranova, baraka i kontejnera na objektima Jugovićevo u Novom Sadu.
  • Električna instalacija jake i slabe struje stambenog objekta Ž na Jugoviću u Novom Sadu.
  • Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje wellness centra u Adi.
  • Elektro radovi jake i slabe struje na reknostukciji i adaptaciji poslovnog prostora MEDI GROUP
 • Galens invest d.o.o. Novi Sad

  • Radovi na izgradnji 20kV podzemnog voda, elektromontažni radovi u zidanoj trafo stanici , izrada 0,4kV podzemnog voda, izrada ormana mernog mesta sa brojilima i izrada potrebne dokumentacije za priključenje za stambeno-poslovni objekat PASENT u Novom Sadu.
  • Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova za priključenje stambenog objekta u ulici Kraljevića Marka 26-32 u Novom Sadu
  • Izvođenje elektromontažnihi građevinskih radova za priključenje limene gradilišne TS Avenija za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa Avenija u Novom Sadu
 • Modena gradnja ns-021 Novi Sad

  • Izrada elektroinstalacije jake i slabe struje za stambeni objekat sa podzemnom garažom u ulici Radnička 25 u Novom Sadu.
  • Izvođenje elektroinstalacije automatske dojave požara i detekcije gasa na stambenom objektu radnička 25 u Novom Sadu.
 • Sojaprotein a.d. Bečej

  • Izrada ormana frekventnih regulatora u Heksanskoj ekstrakciji i omogućavanje paralelnog rada u pogonu SOJAPROTEIN-a.
  • Izrada elektroinstalacije rezorvoara za lecitin u pogonu SOJAPROTEIN-a
  • Elektroinstalacija u pogonu SOJAPROTEIN-a Alkoholna i Heksanska ekstrakcija
  • Izrada elektroinstalacije rezorvoara za lecitin u pogonu SOJAPROTEIN-a
  • Elektroinstalacija u pogonu SOJAPROTEIN-a Alkoholna i Heksanska ekstrakcija
 • Stojanov d.o.o. Novi Sad

  Izrada elektroinstalacije punjača električnih automobila u salonu STOJANOV u Novom Sadu.

 • Institut Biosense Novi Sad

  Izrada instalacije kontrolnog merenja sistema za grejanje i klimatizaciju Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

 • Nectar d.o.o. Bačka Palanka

  Povećanje snage TS „Nectar“ sa 3x1000kVA na 3x1600kVA naponskog nivoa 20/0,4 kV/kV

 • Resalta d.o.o. Beograd

  Elektroinstalacija parne kotlarnice u pogonu industrije mesa u Bačkoj Topoli

 • Balkan bar d.o.o.

  Izrada elektroinstalacija ugostiteljskog objekta Šećer & Soul

 • Pravoslavna Eparhija Bačka

  Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na objektu Vladičanski dvor u Novom Sadu

 • Advokatska kancelarija Aleksić

  • Izrada kompletne elektroinstalacije poslovnog objekta u Beogradu za advokatsku kancelariju Aleksić
  • Izrada elektroinstalacije poslovnog objekta u Novom Sadu za advokatsku kancelariju Aleksić
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

  Prešemiravanje ormana, povezivanje i puštanje u rad upuštača motora za zalivanje poljoprivrednih kultura u Novom Sadu na oglednim poljima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

 • Heineken Srbija d.o.o. Zaječar

  • Razdvajanje merenja HEINEKEN pivare u Novom Sadu u TS „Rodić“ na srednjem naponu
  • Izrada elektroinstalacije ventilatora i odvlaživača u magacinu gotovog proizvoda 2 u pogonu punionice HEINEKEN
 • Bezbednosno-informativna agencija BIA Pančevo

  Elektroinstalacija jake i slabe struje u objektu BIA-e u Pančevu

 • Aman d.o.o. Beograd, Surčin

  • Elektroinstalacije jake i slabe struje robne kuće Emmezeta u Novom Sadu.
  • Instalacija automatske dojave požara Objekta 5. u Novom Sadu u Temerinskoj ulici
  • Izgradnja zidane transformatorske stanice 1x1000kVA 20/0,4 kV/kV na uglu ulica Temerinska i Partizanska u Novom Sadu
 • OŠ `` Dušan Radović `` Novi Sad, čenejska 61

  Radovi na zameni azbestnog krova i ugradnja toplotnih pumpi

 • OŠ ``Jovan Jovanović Zmaj `` Sremska Kamenica, školska 3

  Radovi na ugradnji toplotnih pumpi za objekat u Sremskoj Kamenici

 • Klinički centar Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9

  Sanacija elektroenergetskih instalacija

 • Danubius AD, Novi Sad, Kanalska 1

  Rekonstrukcija trafostanice sa 2x630kVA na 2x1000kVA sa izradom NN razvodnih ormana

 • Još neki od industrijskih objekta

  • fabrika obuce “ avala“ novi sad
  • fabrika obuce u pancevu
  • fabrika namestaja „nina“ novi sad
  • fabrika namestaja „javor“ temerin klanica“ neoplanta“ novi sad
  • fabrika kozne galanterije“ standard“ novi sad
  • „grafika“ novi sad
  • pekara urosevac
  • uljara „bimal“ brcko
  • fabrika paleta vajska
  • auto servis novi becej
  • auto servis velika kladusa auto servis „gras“ novi sad crpna stanica bfc-a /beocin auto
  • servis bfc-a beocin „interservis“ futog
  • skladiste vreca bfc-a beocin fabrika kablova „elkond“ beocin fabrika metli /backi petrovac
  • proizvodna hala“jugodent“ novi sad uljara krusevac
  • uljara cepin
  • uljara dubrovnik
  • vinarija umag
  • centralna pekara „novi sad“
  • luka novi sad
  • pekara „danubius“ novi sad brodogradiliste apatin brodogradiliste sremska mitrovica
  • brodogradiliste novi sad
  • „nit“ novi sad
  • „juna“ novi sad
  • stanica za dehlorizaciju vode „miseluk“ novi sad
  • susara semenske robe backa topola pekara bor
  • pekara kulpin
  • pekara „cipovka“ novi sad
  • terminalska mreza „danubius“ novi sad vinarija štip
  • autobuska stanica sombor
  • uljara sombor
  • plastenici sombor
  • servis vozila „tas“ sarajevo
  • „ivo lola ribar“ beograd
  • „igb automotive“ inđija
  • „energo zelena“ mavitec inđija
 • Ostali privredni objekti

  • mnogobrojni stambeno-poslovni objekti – auto saloni sa servisnim centrima (mercedes, opel, porsche)
  • radovi izvedeni na sistemima vodosnabdevanja (crpne stanice, pumpne stanice)
  • radovi izvedeni za potrebe gradskih toplana (toplotne stanice, pumpne stanice, toplane)
  • radovi izvedeni za potrebe kanalizacije (fekalni rezervoari, rezervoari atmosferskih voda)
  • sistemi daljinskog nadzora i upravljanja (softverske aplikacije scada sistemi)
  • sistemska rešenja u pogledu energetske efikasnosti
STRUJA d.o.o.

Ako imate pitanja, ako vam je potreban stručni savet, pomoći ćemo vam da rešite sve dileme i eventualne nedoumice vezane za vaš budući projekat.

Černiševskog br. 1, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 (0)21 420 690
+381(0)21 662 2417
Email:struja@eunet.rs
Radionica i magacin:
Sentandrejski put 159, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 (0)21 641 1019 (radionica)
+381 (0)21 6419293 (magacin)

Pošalji porukuclear