facebook

SINAGOGA, NOVI SAD

Adresa:
Jevrejska 11.
21000 Novi Sad

Investitor: JP ZIG Novi Sad, Stevana Branovačkog 3

Završetka radova: 2006.

Kratak opis projekta:
Izrgadnja dekorativnog osvetlenja.